ELINSTALLATIONER
Läs nedan vad Ströms El kan hjälpa dig inom Elinstallationer

Elinstallationer

Vi erbjuder flertalet olika tjänster gällande elinstallationer till er hem. Ett omfattande säkerhetstänk kring samtliga installationer och arbeten gör att ni kan känna er säkra på att era elinstallationer är korrekt utförda.

Ströms El använder sig av ID06 för säker identifiering av samtlig personal. Vi har kollektivavtal med elektrikerförbundet. Anläggningen som i sin helhet kommer att utföras av välutbildad personal som kontinuerligt utbildas enligt gällande föreskrifter.

Vi arbetar med allt från dragning av el vid nybyggnationer/renoveringar, bostadsanpassningar, installation av data/nätverk, belysningsteknik vid nedsatt syn och installation av spisvakter. Våra elektriker har lång erfarenhet och ett brett kunnande om elinstallationer och belysning.

Priser privatkunder (inkl moms)
Minimidebitering, 2 timmar med servicebil, 1.950 kr
Pris per timma, 688 kr
Pris per timma om kund köper eget material, 913 kr

Ströms Elinstallationer värnar om vår miljö och hoppas att du som kund också gör det. Vi tar alltid med oss avfall och demonterat material och sorterar det enligt gällande regler för elektriskt och elektroniskt avfall. Därför tar vi ut en miljöavgift på 125 kr.

Parkeringskostnader debiteras utan påslag

Självklart arbetar vi med ROT
Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver rådgivning 031-684120 eller info@stromsel.se

Vill du veta mer om ElinstallAtioner från Ströms EL