Fasad- och utemiljöbelysning

Uppdragsgivare:

Uppdrag:

Övrigt:

L .J. Mark, HSB Göteborg
Fasad- och utemiljöbelysning hos BRF Kvillebäcken.
Med armaturer från Fagerhult Belysning och ny ljusstyrning fräschades innegård och fasad upp.